2014 Tuorla, Finland2014 Tuorla, Finland


Tuorla was the place where Finnish Renault club held the 23rd Scandinavian Renault meeting and the the club’s 30th anniversary. There was approx. 80 cars that participated and 130 people.

Friday night we got a grilled sausage and a beer or soda, afterwards there were coin-throwing ie you should throw 1 Euro closest to a stick – prize was a Renault model car. Everybody enjoyed the rest of the evening.

Saturday was market of spare parts and Renault merchandise and plain fun until international matches. 1st place were won by Finland and Norway in second place, Denmark got the third place with help from Norway and lastly Sweden in fourth place.

Later in the afternoon there was a competition where you were given a piece of paper with many small images of various Renault cars – Then you had to guess what model it was without the use of mobilephones etc. On Saturday evening there was a banquet and awards ceremony for national competitions and questions. Sunday morning was the Renualt ‘Best in show’ named – it was a Finnish Dauphine.


Tuorla var stedet hvor den Finske Renault klub holdt det 23. Scandinaviske Renault træf sammen med klubbens 30 års jubilæum. Der var ca. 80 biler der deltog og 130 personer.

Fredag aften fik vi en grillet pølse og en øl eller sodavand, bagefter var der mønt kastning dvs man skulle kaste 1 Euro tættest på en pind præmien var en modelbil. Ellers hygge resten af aftenen.

Lørdag var der stumpemarked og alm hygge indtil landskampene som blev vundet af Finland med Norge på anden pladsen, Danmark fik en tredje plads med hjælp fra Norge og Sverige på fjerde pladsen.

Senere på eftermiddagen var der en konkurrence hvor vi fik udleveret et stykke papir med mange små billeder af forskellige Renault biler, vi skulle gætte hvilken model det var. Her måtte man ikke gå uden for teltet og man måtte heller ikke bruge mobiltlf eller andre hjælpemidler. Lørdag aften var der festmiddag og præmie overrækkelse til landskampe og spørgsmålene. Søndag formiddag blev træffets pæneste bil kåret det blev en finsk Dauphine.

en_GBEnglish (UK)